ارتباطاتی ها

ما اطلاعاتمان را به اشتراک می گذاریم...

شهر الکترونیک

 

شهرالکترونیک

‌دكتر علي‌اصغر كيا*

مدیر گروه و دانشیار گروه علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطباییدانشگاه علامه طباطبايي

 

 

چکیده:

مقاله حاضر به شهر الکترونیک به عنوان شکل جدیدی از حیات شهری می پردازد که می تواند در کنار و به موازات شهرواقعی شکل بگیرد. شهر الکترونیک نه تنها ظرفیتهای شهرواقعی را گسترش می دهد بلکه به حل برخی از مشکلات زندگی نظیر ترافیک ، آلودگی هوا ، فساد اداری ، نابرابریهای اجتماعی و ... کمک شایان توجهی می کند. از دیگر سو ، مقاله به این نکته اشاره دارد که مسائلی مانند شکاف دیجیتال در سطح داخلی و نیز بین المللی ، قوانین مربوط به امضای دیجیتال ، مالکیت معنوی ، آزادی اطلاعات همچنان به قوت خود باقی هستند. بنابراین در کنار نگاهی خوشبینانه به ایجاد و گسترش شهرهای الکترونیک به نگرانیهایی  نیز خواهیم پرداخت که در این رابطه وجود دارند.

مفاهیم کلیدی : شهر الکترونیک، شهروند الکترونیک ، دولت الکترونیک ، شکاف دیجیتال.

مقدمه :

ازدحام و تراکم جمعیت و تفاوت جمعیت در شب و روز شهرهایی مانند تهران ، نیویورک ، توکیو ، لندن با آلودگی صوتی ، هوا، نور و فضا بعلاوه ترافیک و مسئله وقت ، لزوم یافتن راه حلی برای کاهش آلام ناشی از زندگی در این شهرها شده است. مهمترین مسئله ، دشواری حرکت جمعیت است.این حرکت اعم از حرکت با وسیله نقلیه یا ازدحام جمعیت در مراکزفروش و خدمات اداری و رفاهی شهر ریشه اصلی بسیاری از مسائل شهری اعم از مسائل انسانی ، حوادث شهری در شهرهای بزرگ است.

 با پیدایش صنعت همزمان اینترنت ، رایانه و بعد ارتباطات شبکه ای از طریق آرپانت و سپس شکل فراگیر آن در قالب اینترنت ، فضای شهری جدیدی پدید آمد که از آن به عنوان شهر مجازی یا الکترونیک یاد می شود. ظهور این نوع شهر، اول موجب کاهش حرکت جمعیت در شهر واقعی می شود و بعد ، فضای همزمان را بدون فرسایش با یک هندسه موازی مهیا می سازد. دو فضایی شدن شهر در فضای واقعی و مجازی نوعی از مدیریت کنترل حرکت شهری به شمار می رود که سعی دارد با عقلانی نمودن حرکت جمعیت ، شهری آرامتر ، کم هزینه تر و برخوردار از امنیت شهری و روانی برای شهروندان فراهم کند. در فضای جدید معنای مکان عوض می شود و نگاه به شهر به منزله " فضای مکانها " به " فضای جریانها " تبدیل می شود که از یک سو حرکت جمعیت و از سوی دیگر حرکت اطلاعات را اجتماعی می کند.( عاملی ،1384: 118)

این فضای تازه ، هم محصول توسعه سخت افزارها و نرم افزارهایی بود که خلق واقعیت مجازی را ممکن می کرد و هم متأثر از تمایل به رهایی از فرسایش انرژی در جهان واقعی و اندیشه زندگی در دنیایی دیگر بود. پرهیز از فرسایش انرژی انسان، سوخت و محیط زیست و دسترسی آسانتر و فشرده تر به امکانات اداری و شهری ، شرایط پیدایش شهرالکترونیک را فراهم کرد و نظام جدید " شهرسازی واقعی – مجازی " 1را محقق ساخت. شهرسازی واقعی – مجازی به ظرفیتهای شهر واقعی در کنار ظرفیتهای مجازی شهر توجه دارد و شهر را با توجه به این دو فضا می سازد. شهرهای آینده ناگزیر از اساس با توجه به این فضا بنا خواهد شد و شهرهای فعلی به بازسازی و اضافه کردن فضای شهر مجازی یا الکترونیک به شهرهای واقعی نیاز خواهند داشت. با گسترش نرم افزارها، ساحت جدیدی از رئالیسم شهری که فضای مجازی را به شهر واقعی نزدیک می کند تحقق می یابد. این رئالیسم ، درکی شهودی2 به واقعیتهای مجازی می دهد که همه کارها را باید بر پایه آن انجام داد. شهر الکترونیک یک ایدئالیسم مبتنی بر اندیشه خیالی نیست بلکه شهری واقعی است که با ظرفیتهای جهان مجازی احداث می گردد. (همان : 119(

تعریف مفاهیم کلیدی :

1-شهر الکترونیک [1]:

امکان دسترسی الکترونیکی شهرواندان به تمام ادارات ، ماکانهای درون شهری ، دستیابی به اطلاعات گوناگون مورد نیاز به طور شبانه روزی در تمام ایام هفته به شیوه ای باثبات ، قابل اطمینان و محرمانه است.( جلالی ،42:1382)

به عبارتی دیگر، شهر الکترونیک ، شهری است که با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بتواند خدمات مختلف شهری یا دیگر بخشهای دولتی و حتی خصوصی در زمینه های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را در 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته با کیفیت مناسب در اختیار شهروندان قرار دهد.(ایسنا،2:1384)

2- شهروند الکترونیک[2] :

 کسی است که توانایی استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات را داشته باشد و بتواند خدمات مورد نیازش را با سیستمهای الکترونیکی از ادارات و مؤسسات مورد نظر دریافت نماید. وی ، شهروند جامعه اطلاعاتی است که اطلاعات در آن نقش کلیدی دارد و تقریباً تمام فعالیتها با مبادله الکترونیکی اطلاعات انجام می گیرد. ( جلالی ،42:1382) شهروند الکترونیکی باید بتواند حداقل وب سایت شهر الکترونیک را باز و در بخشهای مختلف ان تحقیق کند و بداند از هر بخش چه کمکی می تواند بگیرد. او نیازی به دانستن " ویندوز"، " ورد" و ... ندارد و تنها اطلاعات اولیه درباره دسترسی کافی است. (ایسنا،2:1384)

تاریخچه شهر الکترونیک :

شهر الکترونیک ، ثمره گسترش جهان اطلاعات و نیز موج سوم آلوین تافلر است. از نظر او پس از عصر صنعتی نوبت به ظهور عصر اطلاعاتی می رسد که در آن فعالیتهای روزانه انسانها دگرگون می گردد. دولت الکترونیک ، آموزش الکترونیک، تجارت الکترونیک دگرگون کننده این فعالیتها خواهند بود. موج سوم از دو دهه قبل آغاز شد و با پیدایش اینترنت توسعه یافت. ( جلالی ، 1382 I:171-170)

با این حال ، تاریخ دقیقی از زمان ایجاد شهر الکترونیک در دست نیست اما شواهد نشان از همزمانی پیدایش این شهرها با ایجاد دولت الکترونیک دارند. اولین اقدام در رابطه با ایجاد دولت الکترونیک ، برنامه توسعه فناوری اطلاعات سنگاپور در سال 1992 بود. یک سال بعد آمریکا با پروژه زیرساختار ملی خود به منظور توسعه زیرساختار فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز کره به این قافله پیوستند. از سال 1996-1993 هم ژاپن ، تایوان و انگلستان برنامه های کلانشان را مطرح کردند. بدین ترتیب در کمتر از یک دهه از پیدایش اولین شهرهای  الکترونیک جهان ، شهرهای بزرگی مثل برلین، بوستون، تورنتو و دبی خلق شدند.(همان:113-112)

 

اوراق رشد اروپایی (1994) ، اصلاحات ژاپنی جهت جامعه پویای روشنفکرانه قرن 21 (1994) یا برنامه جامعه اطلاعاتی دانمارک در سال 2000 و یا تشکیل وزارت اینترنت در هلند و نیز شهرمجازی امستردام در سال 1994 نمونه های از برنامه ریزی معطوف به ساخت شهرالکترونیک و دولت الکترونیک در جامعه اطلاعاتی است. اما بر مبنای بررسیهای جمهوری اسلامی ایران نه در سطح مجلس نه دولت اقدام فکری و اجرایی قابل توجهی در این راستا نشده است.در فضای شهرالکترونیک به گفته پائول ویرلیو1 دیگر مفهوم باز و بسته کردن دروازه شهر یا تقسیمات شهری به شکل میدان ، کوچه و خیابان و به طور کلی معماری بر پایه مکان به پایان می رسد. معماری فضای مجازی بر اساس تغییر تکنولوژیکی زمان و مکان است و ساختهای قابل دسترسی همزمان برای همگان می باشد. در این فضا ، بخش مرکزی و پیرامونی شهر با متغیرهای مختلف و متفاوتی تعریف می شوند که لزوماً از تراکم جکعیتی که باعث بی حوصلگی ، تضاد منافع یا رفتارهای تبعیض آمیز بشود ، نیست. شهر الکترونیک بر اساس " اشکال رها شده شناور "2  معماری بنا شده است که امکان حرکت دائم ، آسان و کنترل و نظارت بر روندهای اداری ، شهر را به شکل مستقل برای تک تک شهروندان دارای کد ملی منعطف می سازد. شهروندی به رسمیت شناخته شده و تعامل دموکراتیک هم در سطح شهرالکترونیک و هم در سطح ملی یعنی دولت الکترونیک فراهم می آید و شاخص جدید توسعه یافتگی را وارد مفاهیم جدید توسعه می نماید.(عاملی ، 1384:121)

زندگی در شهرالکترونیک: فعالیتها و مزایا

 پا به پای ما بیایید تا با برخی از مهمترین فعالیتهایی که در شهر الکترونیک صورت می گیرند آشنا شویم.

1- فعالیتهای بانکی :

مهمترین آنها تجارت الکترونیک یعنی انجام امور بانکی به وسیله فناوری اطلاعات است. در مقایسه با نوع سنتی اش سرعت و دقت بیشتری به همراه دارد و در هر زمان و مکانی قابل دسترسی است. بانکداری الکترونیک رابطه نزدیکی با کارتهای اعتباری و پول الکترونیک دارد. مثلاً در ایران کارتهای اعتباری سپهر ( بانک صادرات) ، ملت کارت ، سیبا کارت ( بانک ملی ) ، ثمین کارت از کارتهای نام آشنای بانکی به منظور دریافت پول نقد از سیستمهای خودپرداز و خرید از فروشگاهها هستند. برخی از کارتهای اعتباری را مؤسسات بین المللی عرضه می کنند . لذا چنین کارتهایی در بسیاری از کشورهای جهان معتبرند مانند ویزا کارت و مسترکارت.(جلالی ، 1382:33-29)

در امریکا شما می توانید شیوه های الکترونیکی مختلفی را مشاهده کنید. برخی شیوه های پرداخت در این نقطه جهان عبارتند از:

1- چک کارتها ( ویزا و مستر کارت ) : در این روش ، پول به طور مستقیم از کارت شما کسر و به حساب بستانکار واریز می شود. برخی از آنها در موارد برخط استفاده می شوند که به شماره شناسایی شخصی نیازی ندارند.

2- پرداخت برخط: بعضی از شرکتها برای موارد مزایده ، خریدها ، حراجیهای برخط به صورت الکترونیکی پول مبادله می کنند.

3- انتقال تلگرافی : این شیوه توسط برخی سایتها ترویج می گردد . مشتریان بدین طریق می توانند مستقیم و تلگرافی به یک حساب پول بریزند.

4- پرداخت نقدی الکترونیکی : بازنمایی دیجیتالی پول واقعی است که می توان آن را در حافظه کامپیوتر ، کارت هوشمند ، تلفن همراه یا در یک حساب سپرده برخط قرارداد.(دهقان ، 1384:50)

2- فعالیتهای اداری :  

در ادارات مجازی شهر الکترونیک ، مراجعان با واردکردن آدرس اینترنتی ادارات و اتصال به سایت آنها کلیه کارهای اداری شان را با روالی مشخص ، سریع و کم نقص و شبانه روز انجام می دهند و امضاها را دیجیتالی می گیرند. با این حال ، سیستمها و ادارات فعلی هم به کارشان ادامه می دهند تا افرادی که به اینترنت دسترسی ندارند بتوانند با مراجعه حضوری کارهایشان را انجام دهند. با این نوع ادارات ، هزینه های پرسنلی ، تدارکات ، بالاسری ( آب و برق و تلفن و .. ) ، تأسیساتی و محدودیت فضا از بین خواهند رفت.اعلام نتایج کنکور در سایت سازمان سنجش از جمله این موارد است.

3- فعالیتهای تجاری 1: 

یعنی انجام امور تجاری با اینترنت که خرید و فروش ، تیلیغات و بازاریابی ، ارتباط با مشتریان و صاحبان کالا ، شرکت در حراجها را شامل می شود. چنین روشی ، این فعالیتها را راحت تر ، کم هزینه تر و بااعتماد بیشتری انجام می دهد و به دنبال آن می توان شاهد کاهش قیمتها بود. بدین ترتیب فایلهای صوتی ، تصویری ، کتابهای الکترونیکی را هم می توان مستقیم و با پرداخت الکترونیکی خرید. همانطور که سایت آمازون – بزرگترین کتابفروشی جهان – برخی کتابها را توسط پست و برخی را به شکل فایل الکترونیکی ارسال می دارد. در ایران هم سایت www.iranbook.com همین کار را برعهده دارد.گسترش تجارت الکترونیک با ایمن سازی وسایل پرداخت همراه است و کوششهای بسیاری توسط توزیع کنندگان و نیز مؤسسات بانکی در جهت ایجاد سیستمهای ساده و ایمن صورت گرفته است.

با این نوع تجارت مسئله شیوه پرداخت معاملات تجاری روی اینترنت مطرح می شود.اما در این باره راه حلهای زیادی تجربه شده که کم و بیش متأثر از شیوه های پرداخت موجود در کشورهای صنعتی است. پرداختها معمولاً در دو چارچوب قراردادی ذیل انجام می شود: 

1- با پرداخت تجاری – کارت اعتباری – که تضمین کننده ان هم بانکی است که مشتری در آن حساب دارد.

2- از طریق یک واسطه که معمولاً یک شرذکت ثالث است و فروشنده قراردادی را قبلاً با ان امضا نموده است.

در بیشتر موارد خریدار اینترنتی از طریق کامپیوتر ، شماره کارت خود را به فروشنده می دهد و او نیز شماره را به مؤسسه مالی که با آن قرارداد فروش از دور را امضا کرده است می دهد. البته این راه پرداخت کنترلهایی را هم شامل می شود مانند نبودن شماره مربوطه در لیست سیاه ، تمام نشدن مدت اعتبار کارت.(محسنی ، 1380:174-173)

: www.axalto.com/transport/index.asp

4- فعالیتهای تفریحی :  

پارک اینترنتی ، بازیهای رایانه ای ، بازید از اماکن تاریخی مثل موزه و سایر جاها در شهر الکترونیک در این دسته قرار می گیرند. این روش از خروج کودکان و نوجوانان از منزل و گرفتار شدنشان در دام اعتیاد و روی آوردنشان به تفرحات ناسالم جلوگیری می کند.

هم اکنون تعداد قابل توجهی از بازیهای رایانه ای ، مجلات عمومی، برنامه های صوتی و تصویری ، موسیقی و ... روی سایتها در دسترس است و همچنان رو به افزایش می باشد. افراد می توانند بدن خارج شدن از منزل به تفریح بپردازندذ و اوقات فراغت خود را با هزینه کمتری سپری کنند. تحولات صورت گرفته در رابطه با تولید نرم افزارها مانند player ها ، گسترش پهنای باند و خطوط مخابراتی  و فیبرهای نوری حتی انتقال برنامه های تلویزیونی  و نیز برنامه های متحرک را امکانپذیرتر ساخته است.(محسنی ، 1380 :119)

 

 

5- فعالیتهای علمی و کسب اطلاعات :با بهره گیری از موتورهای جستجوگر1 مثل گوگل ، یاهو، آلتاویستا و .. دستیابی به اطلاعات در هر زمینه ای آسان خواهد شد. با این موتورها و نیزعضویت در کتابخانه های برخط ، دریافت کتابها و مقالات دیجیتال با قالب پی.دی.اف کار سختی نخواهد بود.

6- فعالیتهای آموزشی :

در شهرالکترونیک شما مدارس و دانشگاههای فیزیکی مشاهده نمی کنید بلکه تمام کارها از ثبت نام تا حضور در کلاس ، ارتباط معلم و شاگرد ، امتحانات و نتایج اینترنتی اند.

به طور کلی از مزایای اموزش با رایانه این است که : 

1- یادگیری فعال است .اگرچه می توان در یک کلاس درس غیرمجازی چرت زد اما در برابر یک رایانه نمی توان اینطور رفتار کرد.

2- جذابیت کلاس از کلاسهای سنتی بیشتر است چون نحوه اموزش متفاوت است. می توان نتیجه گرفت که رویکرد به اموزش از دور می تواند به چنین اهدافی پاسخ دهد:

1- تسهیل دسترسی به آموزش به دلیل حذف فاصله بین یادگیرنده و محل آموزش، کاهش هزینه ها ، افزایش مربیان و نیز تعداد محصلان ، کاهش فاصله محل کار و زندگی محصلان با محل آموزش .

2-  عرضه آموزشی منعطف تر و فردی تر با آموزش مدام به معنای واقعی کلمه نه مراجه با فاصله طولانی و آموزشی خسته کننده در مدتی کوتاه ، حذف یا کاهش موانع روانشناختی ، وارد کردن اموزش دائمی در محل کار و زندگی.

3- کاهش انزوای اجتماعی به خاطر جلوگیری از به حاشیه رفتن کسانی که امکان دسترسی به آموزشهای جاری را ندارند. (همان : 133-128)

از معتبرترین مراکز آموزشی جهان ، مؤسسه فنی ماساچوست را می توان نام برد . در ایران هم وب سایتwww.persianlearn.comامکان یادگیری برخی نرم افزارها را از راه اینترنت فراهم آورده است. بعلاوه ، دانشگاههای صنعتی شریف ، پیام نور ، علم و صنعت ، تربیت مدرس هم به راه اندازی دوره های آموزش الکترونیک روی آورده اند.

7- فعالیتهای سیاسی :

انتخابات الکترونیک از جمله این امور است. تا کمتر از 10 سال دیگر این امکان فنی مهیا می شود که در هر لحظه نظر شهروندان در مورد یک مسئله پرسیده شود بی آنکه نیازی به کشیدن آنها پای صندوقهای رأی باشد. همه در منازل خود و پشت رایانه رأی به صندوق می اندازند.اما برای این کار حداقل به دو عامل اساسی نیاز است :

الف- استفاده از ابزارهای شناخت اثر انگشت 

ب- سایتهای ایمن

در امریکا تا کنون سایتهایی برای رأی گیری اینترنتی1 ایجاد شده اند و در ایالتهای کالیفرنیا ، فلوریدا و مینه سوتا تا به حال صد انتخابات محلی برگزار شده است. از منابع جامع دموکراسی الکترونیکی ، وب سایت شخصی به نام Scott London است .

در رابطه با دموکراسی سایبرنتیکی ، مفهوم دیگری به نام نماینده مجازی 2وجود دارد. درواقع ، فعالیتهای نمایندگان در فضای مجازی تغییر می کند.مثلاً از

 الف – پست الکترونیک برای ارتباط با نماینده استفاده می شود.

ب- نوعی از برنامه های نرم افزاری پالاینده ، پیامهای گروههای فشار را از پیامهای رأی دهندگان تشخیص می دهند .

ج- ارتباط بین دفاتر نماینده ها در مجلس با دفاتر حوزه های انتخاباتی به شکل ارسال صدا و تصاویر دیجیتالی خواهد بود.

مزایای انتخابات الکترونیک عبارتند از:

الف- تبلیغات موازی نامزدها در اینترنت

ب- امکان آشنایی شهروندان با نامزدها و مقایسه ایشان از طریق مراجعه به وب سایتهای آنها

ج- اطلاع یافتن مستقیم مسئولان از نظرات شهروندان.

 

mtd.fh-hagenberg.at/.../686661/515546/index.htmlwww.

 8- فعالیتهای درمانی :

آگاهی از روشهای کمکهای اولیه ، ارائه خدمات پزشکی ، سفارش دارو ، عمل جراحی از راه دور و به تازگی ملاقات بیماران از راه دور از این گونه امورند. از مزایای این شیوه ، صرفه جویی در وقت و هزینه، پیشگیری از بسیاری بیماریها به وسیله راهنماییهای پزشکی موجود در سایت هستند.

 9- فعالیتهای تصمیم گیری : در شهر الکترونیک با یک سیستم فعال می توان از وضعیت ترافیکی شهر مطلع شد. با دادن مبدأ و مقصد حرکت خود به این سیستمها ، کوتاهترین و خلوت ترین مسیر را مسئولان راهنمایی و رانندگی شهر به شما اعلام می کنند . سیستم وزارت راه و ترابری ایران با شماره 141 برای راههای  بین شهری و با چنین هدفی طراحی شده است. فرد ، کد شهر مبدأ ومقصد را روی شماره گیر تلفن وارد و از کوتاهترین مسیر و پمپ بنزینهای راه اطلاع حاصل می کند.(جلالی ، 1382:41-38)

 10- کار از راه دور :

کار از راه دور در اولین تعاریف رسمی از سوی کارشناسان فرانسوی تصریح شده است. این نوع کار کردن شیوه ای از سازمان یا انجام کار به طور معمولی است که از جانب فردی حقیقی در شرایط ترکیبی ویژه ای ظاهر می گردد. از یک طرف کار با فاصله انجام می شود وخارج از هر نوع امکان فرد دستور دهنده و ناظر و از طرف دیگر با ابزارهای انفورماتیکی و یا hبزارهای مخابراتی مبتنی بر انتقال از راه فنون ارتباطی صورت می گیرد و داده ها بر اثر این فرایند ارتباطی جهت پردازش در اختیار مشاغل نهاده می شوند. هر شغلی که با اطلاعات نوشتاری ، صوتی یا تصویری در ارتباط است می تواند ماهیت " کار از راه دور " را به خود بگیرد مانند منشی گری ، حسابداری ، امور مطبوعاتی ، گرافیکی ، تبلیغات ، بازرگانی و... . وسایل این نوع کار ساده است و می تواند در اختیار تمام مؤسسات تولیدی کوچک هم باشد و تنها به کامپیوتر ، مودم و خط تلفن نیاز دارد. یکی از موانع توسعه این شیوه از کار ، تردید مدیران مؤسسات از نظر فواید این کار و از بین رفتن نظلارت انها بر کارکنان است. تحقیقات در اروپا نشان می دهد که بهره وری در این شیوه برای مؤسسات تولیدی 5 تا 20 درصد است.البته بهبود زیرساختهای اینترنت و خطوط تلفنی توانسته است تا حدی از تردید مدیران بکاهد . هم اکنون بیشترین نسبت کار از راه دوردر اروپا به انگلستان اختصاص دارد و در فرانسه ، بیشتر با شرکتهای امریکایی یا نیمه امریکایی رواج دارد.همینطور مطالعات نشان می دهند که چون اخلاق و فرهنگ کار در کشورهای انگلوساکسون با کشورهای اروپای جنوبی و ژاپن متفاوت است در کشورهای دسته اخیر ، تردیدهای کارفرمایان در زمینه کار از راه

www.0575edushi.com/About/ecity.htm

 

دور بیشتر است.(محسنی ،1380:168-167)

برخی از مزایای شهرالکترونیک را می توان بدین شرح نام برد:

1-      ایجاد خدمات اینترنت با کیفیت و سرعت بالا برای شهروندان

2-   فراهم کردن کانالهای آموزشی مختلف و محیط آموزشی دائم : آموزش فراگیر ( مثل آموزش روستاییان ) ، پیاده سازی روشهای مختلف آموزشی جهان در هر زمان و مکان و نیز برگزاری کلاسهای مجازی .

3-      ارتقای کیفیت زندگی مردم با توزیع برابر خدمات شهری بین آنها از جمله دسترسی برابر به آموزشهای عمومی .

4-      ارائه خدمات یک مرحله ای و نبود کاغذبازی اداری

5-      تقویت رقابت تجاری شهر و ایجاد فرصتهای اقتصادی و تجاری بیشتر با تجارت الکترونیک

6-      دسترسی 24 ساعته به خدمات شهری

7-      افزایش مشارکتهای مردم در اداره شهر

8-      کاهش ترافیک شهری

9-      کاهش آلودگی هوا

10-  صرفه جویی در وقت و انرژی

11-  نشر فرهنگ و عقاید

12-  مدیریت و نظارت واحد شهری با یکپارچه شدن پروسه های اداری

13-  افزایش آگاهی های عمومی

14-  کاهش فساد اداری با بکارگیری سیستمهای مکانیزه

15-  صرفه جویی در تخصیص منابع مالی با جلوگیری ازط سرمایه گذاری بیشتر روی روشهای قدیمی اداره شهر

16-  همسو نمودن سرمایه گذاریها در جهت برطرف نمودن نیازهای شهر و شهروندان(جلالی ، 1382I:55-49)

17- مدیریت بحران : شاید مهمترین مزیت شهر الکترونیک همین مدیریت بحران باشد زیرا با وجود چنین شهری هرگز ارتباطات الکترونی یا تلفنی قطع نمی شود . بدین دلیل که ارتباطات از طریق ماهواره یا رایانه های مستقل انجام می گردد .همانطورکه در بحران اقیانوس هند ، اینترنت بیشترین خدمات اطلاع رسانی را انجام داد. بعلاوه از طریق سیستمهای جدیدی که در سطح جهان از طریق مدیریت بحران در دست بررسی و انجام است می توان از شهرالکترونیک بهترین بازدهی را در مواقع بحران در زمینه اطلاع رسانی داشت.(ایسنا، 1383)

مدل شهرالکترونیک :

شهر الکترونیک از بخشهای گوناگونی تشکیل شده که تعامل بین آنها شرط لازم برای ایجاد محیط و زندگی مجازی است.مدلی از این شهر در همایش شهر الکترونیک تایپه در سال 2002 ارائه شد که بر اساس آن شهر الکترونیک بر 4 رکن استوار است :

1-   زندگی الکترونیک : در عصر اطلاعات با ظهور اینترنت ، سبک زندگی بشر تغییر کرده است. سبک نوین زندگی را زندگی الکترونیک گویند که بر مینای مهارت در کاربرد ابزارهای نوین ارتباطی است . به طوریکه در کشورهای پیشرفته به لحاظ فناوری اطلاعات مانند سنگاپور ، " نظریه زندگی الکترونیکی " مطرح می باشد.در طرح دولت سنگاپور ، اجزای زندگی الکترونیک به قرار ذیل می باشند :

الف- آموزش الکترونیک1 : آموزش از راه دور

 ب- تفریح الکترونیک2: ارائه خدمات تفریح و سرگرمی ، سیاحتی ، گردشگری با استفاده از اینترنت

 ج- ارتباطات الکترونیک3 : برقراری ارتباط ، ارسال و دریافت پیام با استفاده از فناوری اطلاعات مانند پست الکترونیک ، مراکز گفتگو و گپ ، سیستمهای تلفن گویا ، سیستمهای ATM

د- تراکنش الکترونیک : نقل و انتقال وجوه مالی برای معاملات اینترنتی است مانند داد و ستد الکترونیک ، حراج الکترونیک، کار از راه دور.

2-   سازمان الکترونیک : سازمانی است که تمام فعالیتهای تجاری ، ارتباطی ، تدارکاتی ، مدیریتی ، رقابتی ، تبلیغاتی و بازاریابی خود را از طریق اینترنت انجام می دهد.

3-     دولت الکترونیک  : استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور اداره مؤسسات کشور و خدمات رسانی شبانه روزی به مردم است.

این دولت ، 4 بعد اساسی دارد:

الف- دولت و مردم4

ب- دولت و بخش خصوصی1

ج- دولت و کارمندان آن 2

د- دولت و دیگر بخشهای آن 3

حوزه دولت  الکترونیک ، توسعه برنامه های شهروند محور، مشارکت شهروندان ، ارائه خدمات و اطلاعات به صورت برخط  و ارزیابی وب سایتها را دربرمی گیرد.

از سوی دیگر در عرصه دولت الکترونیک مقوله جدیدی به عنوان " حکومت الکترونیک " به چشم می خورد. این نوع حکومت ، نه ساختار فیزیکی دولت بلکهع فرایند اداره کشور و ساختار دولت است. به عبارت دیگر، قانونگذاری ، نشر و اعمال آن به وسیله اینترنت ، حکومت الکترونیک گفته می شود. برخی محدودیتهای این شیوه مدیریتی و حکومتی :

- اخلاق الکترونیک : کاهش فساد اداری و شفاف سازی

-          دموکراسی الکترونیک

-          چالشهای اجتماعی شکاف دیجیتال

-          قانونگذاری در زمینه های امضای دیجیتال ، حقوق معنوی افراد ، آزادی اطلاعات و .. هستند.

4-زیرساختارالکترونیک :

همچنین برای ایجاد شهرالکترونیک به زیرساختارهای الکترونیک نیاز است که در 4 بخش عمده تقسیم بندی می شوند:

1-   قوانین و مقررات : قوانین مربوط به تجارت الکترونیک  ، پرداخت الکترونیک ، پول و بانکداری الکترونیک ، امضای دیجیتال ، آزادی اطلاعات ، مالکیت معنوی و پزشکی از راه دور.

2-   نیروی انسانی : برنامه ریزی و مدیریت نیروی انسانی ، آموزش دانش آموزان ، افزایش رشته های دانشگاهی در زمینه فناوری اطلاعات ، آموزش کارمندان بخشهای خصوصی و دولتی.

3-      فرهنگ و شرایط اجتماعی : ضریب نفوذ رایانه و اینترنت در جامعه ، فرهنگ استفاده از فناوری اطلاعات ، درصد مقبولیت آن در جامعه .

4-   زیرساختارفناوری اطلاعات و ارتباطات : توسعه خطوط تلفن ، میزبانهای اینترنت و مراکز ارائه خدمات اینترنتی، افزایش خطوط پرسرعت فیبر نوری . (جلالی، 1382:73-63)

انواع شهرهای الکترونیک جهان از نگاه طراحان و شهرسازان :

هرب نورمن و مایک ویلسون سه نوع از شهرهای الکترونیک را از هم مشخص کرده اند :

1- شهرهای الکترونیک برای راهنمایی متصل تمام مراجعان در زمینه انواع خدمات تجاری ؛ مانند شهر الکترونیک برایتون که جای انواع تبلیغات تجاری است و ماهیانه بیش از 65000 مراجع دارد.4

2- شهرالکترونیک مسطح که با تکیه بر سطح مشترک شهر واقعی طراحی می گردد.

3- شهرهای الکترونیک سه بعدی که بر اساس ابعاد فیزیکی شهرواقعی و نیز با تکیه بر واقعیت مجازی ساخته می شود و مبتنی بر " زبان مدل سازی واقعیت مجازی "است. نمونه این شهر را در محصولات استودیو سیاره 9 که تا حال بیش از 40 شهر الکترونیک مهم جهان مانند شهرهای الکترونیک لندن ، لس آنجلس ، ونکوور ، توکیو و ... را طراحی کرده است دیده می شود. سیاره 9 بیش از 250 فضای مجازی مهم جهان را هم طراحی کرده که اطلاعات گسترده ای را در خود ذخیره کرده است.

اشکال گوناگون سازماندهی شهرالکترونیک از چشم اندازهای مختلفی بحث شده است. ودل و بورنیگ در خصوص ابعاد حکومت دیجیتالی ، شهر سایت لیک را مطالعه کرده اند. گراهام و آرویجی بین شهرالکترونیک دارای بستر شهر واقعی و شهر مجازی بدون ارتباط صرف با بستر شهر واقعی تفاوت قائل شده اند. شهرهای دسته اول ، به مثابه شهر موازی واقعی مطرح می شود ولی شهرهای دسته دوم از قلمرو مخاطبان شهری خود در فضای جغرافیایی شهر فراتر می روند و مخاطبان وسیعتری  را مورد توجه قرار می دهند. (محسنی ، 1380:123-122)

 

چگونگی ایجاد شهر الکترونیک :

 

شهرهای مختلف دنیا با توجه به شرایط خاص اقتصادی ، سیاسی و زیرساختارهای فناوری اطلاعات خود ، روشهای متفاوتی را برای پیاده سازی شهرهای الکترونیک  درپیش می گیرند. اما تمام آنها از چارچوب و قالب مشابهی برخوردارند. به هر حال هنوز روش تئوریک تأیید شده ای در این زمینه وجود ندارد. مثلاً شهرالکترونیک تورنتو در 3 مرحله 1- طراحی 2 – پیاده سازی و 3- تثبیت توسعه یافته است اما از نظر مسئولان شهر الکترونیک تایپه در مرحله اول ، فعالیتهای شهر با فناوریهای نوین بازتعریف می شوند. در مرحله دوم ، بین آنها ارتباط منطقی به صورت الکترونیکی برقرار می گردد و در مرحله آخر تمام فعالیتها با هم یکپارچه می شوند.

دکتر علی اکبر جلالی ، پایه گذار اولین شهر مجازی در ایران ، مدل استاندارد جهانی را ارائه می کند که برای انجان بسیاری از عملیاتهای صنعتی ، اجرایی و برخی پروژه های عملی کلان درنظرگرفته شده است. البته نباید فراموش کرد که این مدل یعنی " چرخه دمینگ " فقط یک مدل پیشنهادی است.

مدل یاد شده 4 مرحله را شامل می شود .

1-  طراحی 2- اجرا  3- بازرسی و کنترل 4- اقدام اصلاحی

 

طراحی شهرالکترونیک

 

 

اجرای نمونه

 

بازرسی و کنترل

 

پیاده سازی اقدامهای اصلاحی

تعریف راهبردها

و سیاستهای شهر

بازنگری مجدد

ساختار و فرایندهای

اجرایی سازمانهای شهر

 

ارزیابی نقاط قوت و ضعف

 

 

منسجم نمودن فعالیت شهری

مشخص کردن طرح های

قابل اجرا در شهر

الکترونیک

آموزش گسترده

شهروندان

مدیریت اطلاعات برای

کسب بازخوردهای

شهر نمونه

ایجاد وب سایت درگاه

تعریف پروژه های

راهبردی

اجرای پروژه های

راهبردی

اصلاح نقاط ضعف

نمونه

اجرا شده

ایجاد زیرساختار لازم برای

ارائه خدمات الکترونیکی

اطلاع رسانی عمومی

ارائه بخشی از خدمات

شهری

به طور الکترونیکی

برای نمونه

مقایسه دو سیستم

جدید و قبلی

بازنگری و به روز رسانی

منظم سایتهای دولت

الکترونیک

 

درمجموع ، انتخاب هر روش برای ایجاد این نوع شهرها باید با توجه به شرایط خاص آن شهر باشد و مراحل پیاده سازی با امکانات موجود تطبیق و تغییر یابد. چنانکه اکثر این شهرهای دنیا توسعه خود را با تدوین یک برنامه کلان آغاز کرده اند.(جلالی ، همان :85-77)

شاخصهای ارزیابی شهرالکترونیک :

پس از معرفی خدمات ، مزایا ، ارکان ، عناصر و مدلهای شهرالکترونیک این سؤال در ذهن نقش می بندد که چگونه می توان این شهرها را ارزیابی و با هم مقایسه کرد؟

همانطور که قبلاً بیان کردیم شهرالکترونیک از 4 بخش عمده تشکیل شده است:

1- زندگی الکترونیک 2- سازمان الکترونیک3    - دولت الکترونیک  4-زیرساختارالکترونیک

هریک از این بخشها را می توان با شاخص هایی سنجید:

الف- شاخصهای ارزیابی زندگی الکترونیک :

 1- درصد نفوذ رایانه و اینترنت : نسبت تلفن همراه ، اتصال به اینترنت ، پهنای باند ، درصد اتصال مدارس به اینترنت ، درصد دسترسی زنان خانه دار به اینترنت

2- سطح کاربرد تجارت الکترونیک : درصد معاملات این نوع تجارت ، نرخ توسعه بانکداری الکترونیک ، درصد استفاده از کارتهای اعتباری

 ب- شاخصهای ارزیابی سازمان الکترونیک :

 1- شرایط اجتماعی و فرهنگی ک درصد بی سوادان ، میانگین آموزش عمومی ، درجه آزادی رسانه ها، درجه آزادی سیاسی

2- منابع انسانی : نسبت متخصان مهندسی به کل شاغلان ، نسبت متخصصان فناوری اطلاعات به  کل شاغلان

 3- قوانین : تلاش برای حفظ حریم شخصی و جلوگیری از جرایم رایانه ای

4- زیرساختار فناوری ارتباطات و اطلاعات : نسبتهای تلفن های ثابت و همراه ، میزبانهای وب هرکدام به 1000 نفر ، درصد قطعی تلفن

ج- شاخصهای ارزیابی سازمان الکترونیک :

 1- حوزه پشتیبانی خدمات الکترونیک : وجود خدمات اطلاع رسانی حرفه ای ، رقابت در صنایع نرم افزاری خدمات اطلاع رسانی ، کیفیت اتصال به شبکه ها ، نرخ قابلیت دسترسی وسیع به سازمانها

 2- اتصال به اینترنت : نرخ اتصال سازمانها به شبکه ، نرخ قابلیت دسترسی وسیع به سازمانها، نرخ ایجاد وب سایتها و نیز اینترانت سازمانها

د- شاخصهای ارزیابی زیرساختارالکترونیک:

 1- اتصال به اینترنت ( سطح خدمت و مدیریت دولت الکترونیک) : نرخ ایجادوب سایت دولت، نرخ اتصال به اینترنت برای ادارات دولتی ، نرخ تعاملات شبکه ای بین دولت و سازمانها

2- رهبری الکترونیک: اهمیت اولویت سیاست دولت در زمینه ICT، سطح سرمایه گذاری روی ICT، تشویق سازمانها به سرمایه گذاری روی ICT.(همان : 107-101)

شاخص های بالا ، عملکرد مدیریتی شهرالکترونیک را ارزیابی و خط مشی آن را در تصمیمات آینده مشخص خواهند کرد.البته این ساختارها با توجه به ساختار فرهنگی، امکانات اقتصادی و نوع سرویسها در کشورهای جهان یکسان نخواهد بود.

 

شهرهای الکترونیک جهان :

شهرهای الکترونیک جهان با دو رویکرد به وجودآمده اند: 1- توسعه شهرالکترونیک به عنوان بستر مناسب توسعه فناوری اطلاعات مانند شهر اینترنتی دبی که با تهیه زیرساختارهخای مناسب به محل فعالیت نمایندگیهای بزرگترین شرکتهای نرم افزاری جهان تبدیل شده است.2- توسعه شهرالکترونیک برای ارائه خدمات مطلوب شهری به طور اینترنتی به شهروندان.

گاهی نیز هر دو رویکرد با هم به کاربرده می شوند.همچنان که در مورد شهرالکترونیک تایپه به این گونه است.

در سال 2002 برترین شهرهای الکترونیک جهان (46شهر) از هر دو رویکرد با هم مقایسه شدند و به ترتیب رتبه هایشان عبارتند از:1- دره سیلیکون2- بوستون3- استکهلم 4-هلسینکی 5- لندن.

همچنین برترین شهرهای الکترونیک اروپا در همین سال :1- کپنهاک2- برلین3- اشتوتگارت 4- برمن 5- هامبورگ بوده اند.

خدماتی را که توسط شهرهای الکترونیک جهان عرضه شده اند را در 8 گروه تقسیم بندی می کنند:

1- اطلاعات محلی : اطلاعات فضای سبز، اماکن مسکونی ، اقلیمی ، آب و هوا، محله ها ، صنایع دستی

2- اطلاعات شهری : اطلاعات تاریخی ، مناقصه ها، موقعیت کتابخانه ها

3- اطلاعات تفریحی و توریستی : اطلاعات پرواز ، گردشگری ، نمایشگاهها، برنامه های تلویزیونی

  4- خدمات تفریحی : امکانات تفریحی ، آموزشی ، علمی و مشارکتی برخط، موزه برخط

5- خدمات ارتباطی : ارتباط مستقیم با شهردار و مسئولان شهر، قراردادن پروژه های شهرداری در معرض دید عموم، انتشار و اشتراک برخط، مطبوعات شهر.

 6- جستجو: کاریابی ، پست ، اطلاعات متوفی

7- خدمات امنیتی : پلیس، آتشنشانی ، اطلاعات دادگاهها، گزارشات حوادث طبیعی ، اطلاعات مربوط به تدابیر امنیتی 8- خدمات شهری : قرار دادن اطلاعات اشیاء گمشده در سایت ،پرداخت مالیات ، صدور مجوز تردد، ارائه پتانسیلهای سرمایه گذاری، ارائه یا رزرو بلیط سینما و غیره، ابزار تخمین مالیات طبق قوانین شهر.

آماری از خدمات 15شهرالکترونیک از تمام دنیا – امریکا، کانادا، تایوان، آلمان، کره و ژاپن- نشان می دهد تا سال 2002 کیلادی اکثر خدمات عرضه شده ، اطلاع رسانی است چون به کمترین زیرساختار نیاز دارد. در این 8 طبقه نیز بیشترین فراوانی مربوط به اطلاعات شهری (27 درصد ) و کمترین مربوط به خدمات تفریحی ( 2 درصد) می باشد.(همان : 114-113)

درل ام.وست1 ، استاد دانشگاه براون، گزارشی از شهرهای الکترونیک جهان در سال 2005 نوشته است. او سابتهای 198 کشور را به لحاظ داشتن کلیپهای صوتی ، کلیپهای تصویری، انتشارات، پایگاه داده ها، دسترسی به زبانهای خارجی، نداشتن آگهی، نداشتن هزینه کاربری، حفظ حریم شخصی ، سیاستهای امنیتی ، امکان امضای دیجیتال، امکان پرداخت از طریق کارتهای اعتباری، مناطقی برای کامنتها، توانایی دسترسی به PDA ، امکان شخصی سازی وب سایت رتبه بندی کرده است. در این رتبه بندی کشورهای برتر به این ترتیب هستند:

1- تایوان: تایوان بالاترین نمرات را با 57.2 درصد در مطالعه مذکور کسب کرده است. وب سایتهای دولت تایوان ،همگی بسیارمناسب کاربر بوده اند. شهروندان تایوانی که به سختی به اطلاعات دست می یافتند ، می توانند نقشه ای از سایت را روی اکثر وب سایتها ببینند. تقریباً همه وب سایتهای آژانسهای گوناگون دولتی از سایتهای خود یک پیوند به نسخه ای انگلیسی دارند. سایتهای بسیاری به کاربران اجازه می دهند آخرین خبرها و گزارشها یا خبرنامه ها را از طریق پست الکترونیک دریافت کنند و برخی سایتها نسخه پی.دی .اف می دهند. همچنین تایوان ، وب سایتی به نام  " دولت الکترونیک من " دارد که دستیابی به تمام وب سایتهای دولتی را میسر می سازد. بعلاوه، وب سایتهای این کشور، نمرات بالایی را برای دستیابی بدست آوردند. به نظرمی رسد که وب سایتهای تایوان همراه با کاربرانشان در ذهن طراحی شده اند و این مسئله در راحتی کاربرد و مفیدبودن وب سایتهایشان نمود یافته است.

2- سنگاپور: همچنین سنگاپور با 54.5 درصد در بین مجریان دولت الکترونیک  ، یک سیستم  دولت الکترونیکی بسیار خبره در سطح بالا دارد. این کشوراز یک سایت به نام شهروندالکترونیک برخوردار است که به عنوان یک دروازه خدمت می کند تا تمام خدمات دولتی به طور برخط در دسترس و فراهم باشند. همچنین این سایت، پیوندهایی را برای اطلاعاتی برجسته ساخته است که برا ی بازرگانان و افراد غیر ساکن ضروری است. سایتهای آژانسهای گوناگون دولتی پرمحتوا هستند ؛ بسیاری از آنها شامل نشریات ، بیانیه های مطبوعاتی، ویدئو کلیپ و پایگههای اطلاع رسانی اند. تقریباً تمام وب سایتها خدمات برخط دارند. وب سایت آموزش و پرورش ، دارای پیوندهایی است تا اینکه دانش آموزان ، والدین، معلمان و همسران بتوانند اطلاعات مناسب را جهت نیازهایشان ببینند. این نوع از شخصی سازی ، کوششهای تعدادی از وب سایتهای بخش خصوصی را منعکس می نماید و این روشی آسان است که شهروندان را به اطلاعاتی که جستجو می کنند رهنمون می سازد.

3 - ایالات متحده: درگاه ایالات متحده یعنی فرست گاو1، شهروندان را با یک مجموعه مناسب از خدمات و اطلاعات تأمین می کند مانند پیداکردن ارزانترین پمپ گاز در منطقه شما. استفاده از سایت یاد شده ، آسان است و وب سایتهای آژانسهای گوناگون دولتی هم مناسب کاربر هستند. تقریباً تمام وب سایتها خدمات برخط دارند و  بسیاری از خدمات درگاه در فهرستی برجسته و نمایان شده اند که در مقابل و مرکز صفحه خانگی یافت می شوند. درگاه قابل ترجمه به 30 زبان است. ایالات متحده در این بررسی 50.5 امتیاز کسب کرده است.

4- هنگ کنگ : قدرت و توانایی سایتهای دولتی هنگ کنگ با 46.2 درصد امتیاز در تأکید آنها بر قابلیت دسترسی است. سایت درگاه، تازه های آب و هوا، ترافیک ، راهنماهای تلفن و پست الکترونیکی را به طور مکرر مانند یک فهرست الفبایی از پیوندهای A-Z عرضه می کند. هر سایت در انگلیس و چین سنتی در دسترس می باشد. هیچ یک از سایتها آگهی نشان نمی دهند و تمرکزشان بر محتوا و راحتی کاربرد است. پس از این کشور، چین( 44.3درصد) ، کانادا(43.3درصد) ، آلمان(35.3درصد) ، استرالیا(35.3درصد) ، ایرلند( 34.6درصد) و واتیکان ( 34.5 درصد( در رتبه های بعدی قرار دارند.

اما به لحاظ منطقه ای ، امریکای شمالی بالاترین امتیاز را با 47.3 درصد به خود اختصاص داده است. سپس به ترتیب آسیا (37.3)، اروپای غربی (29.6) ، جزایر اقیانوس آرام (27.9) ، خاورمیانه ( 27.4) ، اروپای شرقی ( 27.1) ، امریکای جنوبی (25.9) ، روسیه و آسیای مرکزی (25) ، امریکای مرکزی(24.1) و در نهایت افریقا (22) قرارگرفته اند.M.West,2005) (

نکته قابل توجه اینکه از سال 2001 تا 2005 هر ساله امریکای شمالی بالاترین امتیاز را کسب کرده است و آسیا بیشترین پیشرفت خود را از سال 2004(31.6درصد) تا سال 2005 ( 37.7درصد ) شاهد بوده است.

همچنین گزارش سازمان ملل متحد از دولتهای الکترونیک جهان در سال 2005 نشان می دهد که اکثر اعضای اسن سازمان ، ارائه خدمات الکترونیکی را پذیرفته اند. در مقایسه با 143 کشور عضو برخط در سال 2001 ، 179 کشور در 20005 برخط بوده اند. بنابراین نه تنها کشورهای بیشتری برخط شده اند بلکه خدمات الکترونیکی خو.د را گسترش داده و استحکام بخشیده اند. در حوزه مشارکت الکترونیک ، 89 کشور – حدود 50 درصد- اطلاعاتی درباره مزایای اطلاعات الکترونیکی تهیه کرده اند از جمله نقش توسعه فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی در تهیه اطلاعات برای شهروندان . اما از سوی دیگر فقط 28 کشور تضمین کرده اند که دولت، ورود شهروندان را به تصمیم گیریها جلب کرده است و  از آن استقبال می کند و تنها 55 گشور- 31 درصد- شهروندان را به مشارکت در مسائل مهم و کلیدی و در جریان تشویق کرده اند. 

بر اساس این گزارش با وجود پیشرفتهای انجام شده در زمینه دولت الکترونیک در سه سال گذشته ، یک شکاف دسترسی جدی بین کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته در تمام جهان وجود دارد. کشورهای مربوط به مناطق افریقایی ، آسیای مرکزی و جنوبی روی هم رفته خانه یک سوم بشریت اند اما تنها برخی از کشورهای افرقایی پیشرفت محدودی را در 2005 داشته اند. درواقع ، وقتی اشاعه فناوریهای اطلاعاتی فقط به یک گروه خاص از مردم جهان اختصاص می یابد تفاوتهای بین دارا ها و ندارهای الکترونیکی را فزایش می دهد.

گزارش سازمان ملل متحد از خطر اشاعه نابرابر تکنولوژی حکایت دارد و اظهارنگرانی می کند که این خطر به استحکام و تقویت الگوهای سنتی نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی بینجامد که تضعیف تشکیلات فرهنگی و پیوندهای اجتماعی را در پی خواهد داشت.(Hafeez,2005)

مطالعه شهرالکترونیک تایپه :

تایپه ، شهری آسیایی و در ابتدای راه توسعه شهرالکترونیک است. فعالیتهای این شهر با یک برنامه راهبردی سامان یافته است و ساختاری از پایین به بالا دارد که برای تمام امر برنامه ریزی می کند. شهر الکترونیکی بوستون در قابل این شهر قرارمی گیرد زیرا نمونه شهر الکترونیکی بزرگ با ساختار قویتری در زمینه فناوری اطلاعات است و بیشتر به توسعه خدمات شهری می پردازد و برخلاف تایپه از ساختاری بالا به پایین استفاده می کند. در پروژه های شهرالکترونیک کیش و سند راهبردی شهرالکترونیک مشهد نیز مدل تایپه پیشنهاد شده است . ما هم این شهر رابرای بررسی انتخاب کرده ایم چون شهری آسیایی است.

اهداف آرمانی تایپه را در ایجاد شهرالکترونیک می توان در جدول ذیل مشاهده کرد:

 

                                اهداف آرمانی تایپه در ایجاد شهرالکترونیک

1

افزایش کاربرد اینترنت برای کاهش حضور مردم در خیابانها با توجه به نیاز این کشور به جاده

 و خیابان سازی

2

دسترسی عمومی و برابر به خدمات اینترنت در راستای حق دسترسی شهروندان به جریان اطلاعات

3

در دسترس ساختن خدمات اینترنت مانند سایر تسهیلات

4

ایجاد شبکه ای وسیع از خدمات دولتی

5

افزایش مزایای رقابتی تایپه با عمومی کردن اینترنت برای شهروندان در برابر سایر کشورهای آسیایی

 

همسو با اهداف آ رمانی ، یکسری اهداف استراتژیکی نیز برای تایپه درنظرگرفته شده است. اهداف مذکور که از سایت الکترونیکی شهرالکترونیک  تایپه استخراج شده در جدول  بعد آمده است:

 

 

 

 

                                        اهداف استراتژیکی شهرالکترونیک  تایپه

1

تغییر شکل خدمات و تلقی شهروند به عنوان مشتری که شبانه روز و بدون هیچ محدودیتی باید به آنها

خدمات داد.

2

تغییر شکل فرایندهای عملیاتی شهرداری تایپه برای مکانیزه کردن امور

3

ایجاد زیرساختار اطلاعاتی و امضای قرارداد همکاری متقابل با شبکه های جهانی و سازمانهای خصوصی

4

تغییر شکل آموزش و گسترش مراکز آموزش مجازی مادام العمر که از نتایج آن بهبود شرایط زندگی

شهروندان و نیز رقابت حرفه ای کارکنان شهرداری است.

 

تایپه جهت ارزیابی شهرالکترونیک خود ، شاخصهایی را مدنظر قرارداده و میزان رشد شاخصها نیز در این بخش منظور شده است . این شاخصها و میزان رشد آنها به اختصار چنین است:

حوزه های ارزیابی

شاخصهای ارزیابی هر حوزه

میزان رشد

1

حوزه مهندسی مجدد خدمات

تعداد شهروندانی که برخط می شوند

تعداد صندوقهای پست الکترونیک

ایستگاههای خدمات اطلاعات عمومی

1.6 تا2 میلیون

100٪

100٪

2

حوزه مهندسی مجدد فرایند

تعداد سرورهای پست الکترونیک

تعداد وب سایتهای سازمانهای مختلف شهری

یک رایانه به ازای هر کارمند

100٪

100٪

100٪

3

حوزه مهندسی مجدد یادگیری

دوره آموزش سه ساعته اینترنت برای شهروندان

مدارس ابتدایی و راهنمایی متصل به شبکه

40٪

100٪

4

 حوزه زیرساختار اطلاعاتی

اتصال پرسرعت سازمانهای دولتی

تعیین هویت برای شهروندان

100٪

100٪

 

 

وب سایت شهر تایپه شامل بخشهای اطلاعات جغرافیایی و تاریخی و جمعیتی، اوضاع جوی ، اطلاعات ساعات اداری ، حمل و نقل شهری ، امور مربوط به ارزهای متداول و شماره تلفنهای مفید است اما وب سایتی نه صد درصد کامل بلکه در حال توسعه و تکمیل است.)جلالی : همان)

ایران و شهرالکترونیک:

موضوع " شهرالکترونیک در ایران " از سوی دکتر علی اکبر جلالی پیشنهاد و از طرف سازمان منطقه آزاد کیش پذیرفته شد.در اردیبهشت 1379 پس از این پیشنهاد ، ساخت اولین شهرالکترونیکی در کیش مورد بحث قرارگرفت . بدین منظور "همایش جهانی شهرالکترونیکی و اینترنتی" از یازدهم تا سیزدهم اردیبهشت 1380 در کیش برپاشد اما پس از آن به دلیل مسائل فرهنگی و نیز عدم شناخت کافی از مقوله  شهرالکترونیک  در کشور بویژه در سطح مسئولان ، حمایت کافی از این پروژه صورت نگرفت . با این حال ، کیش با نصب دو حلقه فیبر نوری ، توسعه ارتباطات ، ایجاد چندین کافی نت ، دانشگاه اینترنتی ، کازت ثمین و کارتهای اعتباری دیگر ، ایجاد وب سایتهایی در بخش تجارت و توریسم از شهرهای توسعه یافته در زمینه آی.سی .تی است.

                           

در مشهد نیزپس از برگزاری 2 سمینار در اوایل مهر 1380 و بازدید مسئولان این شهر از  شهر الکترونیک  سئول ایده ایجاد شهر الکترونیک مشهد قوت گرفت. قراردادی با دانشگاه علم و صنعت منعقد شد و " سند راهبردی  شهر الکترونیک   مشهد " با محوریت شهرداری در اواخر 1381 به دست آمد . این سند ، چشم اندازها ، راهبردها و سیاستهای یک شهر الکترونیک   را بر اساس توقعات کاربران دربرمی گیرد. اکنون نیز وب سایت ان به نشانی www.e-mashad.ir به ارائه خدماتی مشغول است.( سایت خبرنگار ، 1384)

اما چرا مشهد انتخاب شد؟

اول اینکه 13 میلیون زائر این شهر بهترین عامل اشاعه فرهنگ استفاده از فناوریهای اطلاعات و خدمات شهر الکترونیک  در سایر نقاط کشورند.

دوم اینکه ، دومین شهر بزرگ کشور و دارای فرصتهای اقتصادی بسیار از جمله فرودگاه بین المللی و گمرک می باشد.

سوم اینکه ، مسئولان هر دو بخش دولتی و خصوصی به آن علاقه مندند.

چهارم اینکه ، همجوار با افغانستان و مستقر در دروازه های آسیای میانه است.

و بالاخره اینکه ، وجود دانشگاههای معتبر در این شهر به ان اهمیت خاصی بخشیده است.

به طور کلی ایجاد شهر الکترونیک در ایران از یک سو به عنوان حلال مشکلات ترافیک ، آلودگی هوا ، توزیع نامناسب خدمات شهری ، هزینه های بالای احداث و نگهداری خیابانها، نعابر و پلها تلقی می شود و از سوی دیگر برای تمام کشور دارای مزایایی است :

 1- رونق اقتصادی :امروزه حجم وسیعی از تجارت جهانی به وطر الکترونیکی است و کشورهایی که در این باره اقدام کرده اند به رونق اقتصادی رسیده اند. جایگزینی کارتهای اعتباری به جای پول نقد ، بانکداری الکترونیکی به جای نوع سنتی ان ، فعال بودن اقتصاد شهر به طور شبانه روز و در تمام ایام هفته ، عرضه تولیدات الکترونیک و ایجاد شرایط رقابت صنعتی شرکتهای داخلی با شرکتهای خارجی.

2- ایجاد اشتغال :

برخی مشکلات ایران  در زمینه اشتغال به عدم رشد اشتغال در بخش کشاورزی ، وابستگی صنایع به خارج ، پایین بودن سطح سواد نیروی کار فعلی صنعت ارتباط دارد. به نظرمی رسد فناوری اطلاعات ، مشکلات اشتغال را حل خواهد کرد. همانطور که ایتالیا تنها در سال 2000 بیش از یک میلیون شغل از طریق اینترنت به وجود آورد.

 

3- دانشگاه مجازی :

این نوع دانشگاه هم فرصتهای برابر آموزشی برای مردم فراهم می کند و هم به حذف هزینه های ایجاد ، تجهیز و نگهداری دانشگاهها کمک شایانی خواهد نمود.

4-کارت اعتباری :

با گسترش این نوع کارتها در کشورهای غربی ، زندگی در جهان بدون آنها دشوار می شود. در کشورهای توسعه یافته ، کسانی که فاقد  کارت اعتباری اند افراد مشکلدار تلقی می شوند و برخی خدمات به انها ارائه نمی گردد. امروزه وجود این کارتها برای معاملات تجاری بین المللی ضرورت یافته است. ضمن اینکه هزینه بالای چاپ اسکناس – سالانه حدود 50 میلیارد تومان – امکان توزیع بیماری توسط پول ، دشواری حمل و نقل ان استفاده از کارت اعتباری را موجه تر جلوه می دهد. بعلاوه ، ایجاد اشتغال در زمینه طراحی ، ساخت و توزیع کارتها و نیز جذب بیشتر گردشگران را نمی توان از مزایای کارت اعتباری کنار گذاشت.

5-رشد گردشگری :

گردشگران می توانند محل بازدید خود را از سایتهای شهرالکترونیک انتخاب کنند به همین دلیل صنعت گردشگری با رشد همراه خواهد شد.

6- بانکداری الکترونیک:

 ارائه خدمات بانکی بدون محدودیت جغرافیایی و زمانی ، سرعت بالای انجام کارها و آرامش مراجعان ، اطمینان به صحت عملکرد سیستم بانکی ، کاهش مبادلات نقدی و حفظ یکپارچگی اطلاعات بانک ، کاهش هزینه ها نسبت به روش سنتی ، افزایش راندمان سیستم و رشد تجارت الکترونیک از مزایای شهر الکترونیک در حوزه بانکداری است. نمونه این نوع بانکداری ، سیستم swift می باشد که 6 هزار بانک مشهور دنیا را در شبکه ای جهانی گردآورده است و روزانه 4 میلیون پیام مالی را مبادله می کند.( جلالی، 1382:165-161)

 یکپارچگی اجتماعی از مهمترین ضرورتهای شکل گیری شهر مجازی یا الکترونیک در ایران بوده است. تا سالیان متمادی " شیرازی بودن " یا " تهرانی بودن " منعکس کننده هویتهای یکپارچه ای بود که متمایز و منعکس کننده یک " جمع یکپارچه " در ویژگیهای نژادی ، جغرافیایی ، اجتماعی و زبانی خاص بود. به مرور ، یکپارچگی اجتماعی در شهرهای بزرگ به " تجزیه اجتماعی " و " تنوع فرهنگی " مبدل گشت. حال ، شهرهای مجازی می توانند زمینه بازسازی " یکپارچگی اجتماعی شهری " را فراهم کنند و هویت معنادارتری از " تهران و تهرانی بودن " یا " کرج و کرجی بودن " خلق کنند.( عاملی ، 1384: 130)

همینطور شهر الکترونیک بر مبنای ارتباطات شبکه ای وسیع شکل می گیرد و با توجه به نیازهای روزمره مردم و پاسخگویی فراگیر به نیازهای آنها ساخته می شود. شهرمجازی را می توان در دو سطح سازمان یافته و سازمان نیافته تعریف کرد. شهرمجازی سازمان یافته از هویتی به هم پیوسته معطوف به هدف مشخص برخوردار است و قابلیت ایجاد انسجام شهری را با محوریت سیاستگذاری دولتی فراهم می آورد و با مرتبط بودن با دولت الکترونیک ، ظرفیت معنابخشیدن به انسجام ملی هم در آن مشاهده می شود. شهرمجازی غیر سازمان یافته ف حوزه عمومی تر شهر الکترونیک را تشکیل می دهد که فعالیت افراد ، سازمانهای غیردولتی یا تلاشهای مدنی و بازرگانی در ان بازتاب می یابند و در صورت قوی بودن فرهنگ شهری و ملی ، تأمین کننده هویت منسجم شهری و ملی هم می تواند باشد.( همان : 131-130)

روند گسترش شبکه اطلاعات در ایران با کارهای انجام شده در اغلب ممالک جهان یک تفاوت اساسی از لحاظ رشد و توسعه تاریخی دارد. در دنیا بعد از ایجاد یک شبکه ملی ف زمینه اتصال افراد و سازمانها به ان و بعد به دنیا روی داده اما در ایران برعکس است. در کشور ما اول شبکه های ما به جهان وصل شده اند ولی با وجود اتصال شبکه های داخلی به یکدیگر هنوز هم یک شبکه ملی موجودیت نیافته است. در ایران روند پیوستن به اینترنت شبیه سایر ممالک درحال توسعه بوده است. درحالیکه در امریکا ، فرانسه و انگلیس و آلمان ابتدا شبکه های اطلاعاتی داخلی ظهور یافته اند و بعد آنها به اینترنت پیوسته اند و شبکه های داخلی بر اینترنت ، مقدم بوده اند. در کشورهایی مانند ایران ، جز در موارد معدودی ( آن هم در سطح محدود ) از نظام اطلاعاتی منسجم داخلی خبری نیست. ما تا به حال لااقل در سطح ملی برنامه ریزی مشخصی نداشته ایم  هرچند که وزارت علوم و تحقیقات فعالیتهایی را در این زمینه در پیش گرفته است. ما قبل از هر چیز به یک سیاست ملی و درنتیجه یک برنامه ریزی ملی نیازداریم و تلاشهای پراکنده سودی نخواهد داشت. ( محسنی ، 1380: 194-195)

موانع ایجاد شهرالکترونیک :

در فرایند ایجاد شهر الکترونیک موانعی سد راه اند.

1-      عدم سرمایه گذاری لازم برای به روز کردن اطلاعات و حفاظت از سیستمها

2-      عدم وجود نرم افزارهای لازم یا عدم کارآیی انها

3-      عدم دسترس مردم به اینترنت و شکاف دیجیتالی

4-      از بین رفتن امنیت و حریم شخصی

5-      فقدان نیروی متخصص و آموزش دیده کافی برای اداره و کنترل شهر

6-   ایجاد مشکلات فرهنگی و اجتماعی به دلیل هجوم فرهنگهای نوین از موانع موجود در فرایند یاد شده اند.البته می توان از بروز این مشکلات و موانع از آغاز برپایی شهرالکترونیک جلوگیری کرد یا از میزان تأثیر مخرب انها کاست.

آرمان شهر سایبر ؛ بیمها و امیدها:

فضای سایبر با تمام مزایایی که دارد مانند شهرالکترونیک ، شهری که امکان خرید با کارتهای اعتباری ، تماشای تولیدات رسانه ای ، دریافت اطلاعات ترافیکی ، اموزش مادام العمر و از راه دور ، تفریح الکترونیکی ، رأی گیری الکترونیکی و بسیاری از خدمات دیگر را به شهروندان خود عرضه می کند نگرانیهایی را هم به وجود آورده است.

به طور نمونه ، در زمینه دموکراسی الکترونیکی  مستقیم که با عبور از خط قرمزهای بوروکراتیک و فراهم کردن فضای بیان اراده مردم را مطرح می کند هنوز سؤالاتی وجود دارد. از جمله اینکه چه کسی تصمیم می گیرد؟ چه سؤالاتی برای رأی گیری مطرح می شود؟ چه کسی  تصمیم می گیرد چه نظراتی برای بررسی ارائه شوند ؟ چه کسی مراقب ویروسهای تغییر آرا در نرم افزارهای مربوطه است ؟ چه کسی این نرم افزارها را تهیه می کند ؟ چگونه می توان پایایی خروجی چنین سیستمی را تضمین کرد ؟

در کالیفرنیا سالهاست فرایند همه پرسی الکترونیک وجود دارد و بسیار استفاده می شود. این سیستم به طور منطقی پایه گذاری شده و در اکثر موارد ، نتایج آبرومندانه ای داشته است. اما مواردی هم بوده که شرکتهای صنفی با بهره گیری از تبلیغات انتخاباتی بسیار از این اقدامات برای فعالیتهای نادرست خود استفاده کرده اند که قوه مقننه از پیگری آنها خودداری کرد.در حقیقت ، کسانی که منافع کنونی را تحت اختیار دارند اجازه نخواهند داد تغییراتی که تهدید کننده منافعشان است به ثمر برسد.

همچنین مسئله حریم شخصی به قوت خود باقی است. در فضای سایبر امکان پی بردن به اینکه هر کس چه اطلاعاتی دریافت می کند و یا چه مطالبی به دوستان خود می گوید وجود دارد. کارتهای شناسایی دولتی دارای چیپ و امثال آن هر شهروند را به نقطه اتصال در شبکه فضای سایبر تبدیل می نماید. چه کسی می داند که چیپهای این کارتها را چند ایستگاه اشکار و پنهان از راه دور بررسی می کنند ؟ همچنین پنهان کاریها در رمزگذاری الگوریتم و سوئیچهای ارتباطی امکان پی بردن به تمام کارهای دیگران را می دهد به هر کس که کلید ورود به سیستم عصبی اینترنت را داشته باشد. این فرد می تواند مأمور دولت ( مطابق با قانون ) یا اپراتور سیستم ( مطابق فرصتهای اقتصاد آزاد و عدم نظارت دولت ) باشد. تنها به لحاظ ثبت عملیات حسابداری ، تمام فعالیتهای شخص مشخص است و هیچ تضمینی نیست که این اطلاعات از دسترس دولت ، پلیس ، دفاتر اعتبارات مالی ، محل اقامت ، محتوای وسایل ارتباطی ، افراد و گروههای تماس گرفته شده ، جمع اوری مخفیانه علایم صوتی و تصویری دستگاههای خانگی که به نظر خاموش می رسند ، تداخل در سیستمهای امنیتی منازل و دستگاههای خودکار مثل در و پنجرههای خودکار و نظایر انها وجود دارد.( کی مور:5-3)

همچنین برخی بر این اعتقادند به طور کلی اینترنت سرمایه اجتماعی را کاهش می دهد.آنها می گویند اگر فکر می کنید که شبکه های شخص به شخص می توانند به همان اندازه شبکه های سنتی چهره به جهره مطلوب باشند خیلی خوش بین هستید.مثلاً مطالعه انجام شده درباره کاربران نشان می دهد با افزایش استفاده از این رسانه ، تماس اجتماعی خارج از شبکه کاهش می یابد و افسردگی و احساس تنهایی افزایش پیدا می کند. اگرچه اینترنت پیوندهای ضعیف شبکه ای را افزایش می دهد همزمان تعاملات عمیق تر خارج از شبکه را می کاهد. این نتیجه یک بار توسط  موخوپادهیای 1 و دیگران در 1998 و بار دیگر توسط لاروس 2 و دیگران در 2001 بدست آمده است. همچنین نای و اربرینگ (2000) بر این باورند که رایانه ای کردن امور و استفاده از اینترنت می توانند مرز محل کار و زندگی را بر هم بزنند. افراد کار را به منزل می آورند و به جای خانواده ، دوستان و سایر فعالیتها به آن مشغول می شوند. همینطور نای (2001) می گوید اگرچه اینترنت می تواند معاملات جهانی را رواج دهد باعث حبس افراد در منازل ، خیره شدنشان به رایانه ها و بی توجهی به تعاملات اطراف – چه منزل و چه محله – می گردد. از سوی دیگر دیدگاههای خوشبینانه هم هستند که انترنت را تکمیل کننده سرمایه اجتماعی می دانند. استدلال طرفداران نقش تکمیلی اینترنت چنین است که تأثیرات اینترت بر جامعه نیز مانند تلفن خواهد بود ولی به صورت تکاملی ( فیشر، ١٩٩٢)
 و این فناوری سبب تداوم و گسترش انتقال روابط بین افراد از شبکه های " رو در رو " یا " در به در " به شبکه های " مکان به مکان " و " شخص به شخص " می شود.(Wellman,1999:331-366)

البته دیدگاه سومی نیز وجود دارد که تماس شبکه ای سایر اشکال ارتباطات را افزایش یا کاهش  نمی دهد. تماس رو در رو و تلفنی شیوه های منحصر به فردی از ارتباطات هستند که اینترنت نمی تواند جایگزین آنها شود. به هر حال ، شهرالکترونیک که ارائه خدمات با اینترنت است قادر نیست از نگرانیها و انتقاداتی که نسبت به فضای سایر و اینترنت هست جدا باشد. در مورد این شهر هم بیمها و امیدهای گفته شده وجود دارد که انجام تحقیق در این باره پاسخگوی این مسائل خواهد بود و زوایای تاریک و مبهم ان را روشن خواهد کرد.

نتیجه گیری :

 در این مقاله کوشیدیم با مفهوم شهرالکترونیک و نوع خدمات ان آشنا شویم. زیرساختارهای فنی و مخایراتی پروژه های مربوط به ایجاد این نوع شهرها را مدنظر قراردادیم و ضمن مطالعه کارهای انجام شده در ایران به این نتیجه رسیدیم که هنوز شهرالکترونیک یا مجازی نتوانسته است در کشور ما انتظارات افکار عمومی را برآورده سازد. به سخن بهتر به دلیل عدم آشنایی کافی مسئولان کشور با این گونه شهرها تا کنون زیرساختارهای چندانی در این باره در کشور ما به وجود نیامده است. بعلاوه تمام مردم ما به اینترنت دسترسی ندارند و برخی از آنها از اینترنت بی اطلاع هستند. همچنین نیروی انسانی متخصص برای اینکه هم به عنوان شهروند ، شهرالکترونیک را بشناسد و هم به عنوان مسئولیتی که بدانند یک شهرالکترونیک چه مشخصه هایی دارد ، نداریم.

 دولت نیز نقش مهمی در توسعه شهرالکترونیک دارد که متأسفانه دولتهای ما هنوز نتواسته اند در توسعه اینترنت و تلفن همراه به عنوان شاخصهای توسعه آی.تی . آی . سی . تی در داخل کشور به رفع موانع و مشکلات بپردازند و همین مسئله سبب می شود توسعه شهرالکترونیک در داخل با کندی صورت گیرد و تا زمانی که دولت یک تصمیم قاطع و عزم و اراده قوی در این راه پیدا نکند شانس توسعه این گونه شهرها زیاد نخواهد بود. اگر عزم و اراده مسئولان و دولت برای رفع موانع موجود بر سر راه ایجاد شهرالکترونیک جدی گردد در عرض 5 سال شاهد تحقق واقعی این نوع شهرها خواهیم بود.

همچنین نباید از نظر دور داشت که مهمترین متولی اجرایی برای تأسیس شهرالکترونیک در کلان شهرها ، شهرداریها هستند که به جای سرمایه گذاری میلیاردی روی صنعت حمل ونقل باید به اعمال مدیریت کنترل حرکت جمعیت شهر از طریق شهرالکترونیک بپردازند. این اقدامی است که فاصله جمعیت شب و روز شهر را به طور قابل ملاحظه ای کاهش می دهد . این اقدام همانطور که در بالا هم گفته شد باید از طریق مسئولان طراز اول کشور صورت گیرد و مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه می توانند در این مسیر با همگام شدن با سایرین ، تحولی جدی در مفهوم کار و شغل و زندگی در ایران ایجاد کند و این امر آسایش مردم را در پی خواهد داشت- همان چیزی که شعار انتخاباتی مسئولان است.

منابع :

الف-  منابع فارسی :

1- آصفی فرد، ساشا ." دموکراسی در اینترنت ". در روزنامه همشهری (9/7/1381)

2-جلالی ، علی اکبر(1382)، شهر الکترونیک، چاپ اول ، تهران : دانشگاه علم و صنعت

3- دهقان ، علیرضا(1384) ، " قماربازی اینترنتی " در فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات ، دوره اول ، شماره 2و3 ، بهار و تابستان ، انتشارات دانشگاه تهران: 50-49)

4-عاملی ، سعیدرضا ( 1384 ) " دو فضایی شدن شهر : شهرمجازی ضرورت بنیادین برای کلان شهرهای ایران " در فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات ، دوره اول ، شماره 2و3 ، بهار و تابستان ، انتشارات دانشگاه تهران.

5- کی مور، ریچارد ." دموکراسی و فضای سایبر". ترجمه عبدالرضا زکوت روشندل در www.iranwsis.org

6- محسنی ، منوچهر ( 1380) . جامعه شناسی جامعه اطلاعاتی، چاپ اول ، تهران ، دیدار.

7-" رأی گیری الکترونیکی و امنیت آن " در مجله علم الکترونیک و کامپیوتر ، شهریور 1383: 49-36

8-" آیا ایده شهر الکترونیک در ایران به واقعیت می پیوندد؟" در www.khabarnegar.ir( 9/9 / 1384)

9-" یک آینده الکترونیکی " در www.isna.ir( 14/12/1383)

منابع لاتین:

 

M.West,Darrel(2005),Global E-Government .in www.inside politics.org -1

Wellman,Barry(1999),Networks in the Global Village.(pp:331-366). - 2

UN Global E-Government Readiness Reports ".in www.upan Hafeez.Seema(2005)3        1 – Virtual City Planning

2 – Intuitive Perception

ecity-[1]

[2] -ecitizen

1 – Paul Virillio

2 – Free- Floating Forms

1 –e-transaction

1 –search engine

1 –online voting

2 –the virtual reoresentative

1 –e-learning

2 –e-entertainment

3 –e-communication

4 government to consumer

1 - government  to business

2 - government  to employee

3 - government  to government

4 - http:// www.bringhton.co.uk/

1 –Darrel M.West

1 –first gov

1 - Mukhopadhyoy

2 - Larose

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم آبان ۱۳۹۰ساعت 21:2  توسط لیلا وصالی  |